PILLIROOG JA SELLE KASUTAMISE VÕIMALUSED

Ühiskonnas on üha enam omaks võetud säästlikkuse põhimõte. Arvestama peaks sellega valdkondades, kus me tarbime taastumatuid ressursse. Mugava, turvalise ja inimsõbrali-ku töö- ja elukeskkonna ehitamisel on võimalik senisest märksa rohkem kasutada loo-duslikke materjale. Otse loodusest saadavad materjalid loovad meile keskkonna, kus saab elada, tundmata muret ehitusmaterjalidest siseruumidesse lenduvate kahjulike ühendite pärast.

JUHISEID PILLIROOÄRIGA ALUSTAMISEKS (Eesti keeles)

Laienevad rooalad Balti mere rannikul esitavad väljakutse nii rannaäärsete piirkondade elanikele kui ka looduse mitmekesisuse säilimisele. Roogu täis alad puhkepiirkondades piki rannikut hal-vendavad pinnavee kvaliteeti, segavad paadiga sõudmist ja ujumist, tuues välja vajaduse saada roost lahti, seal kus see tekitab probleeme. Teisest küljest teame, et rool on potentsiaali paljudes valdkondades: ta on mittepõllumajanduslik energiataim ja suurepärane ehitusmaterjal.

JUHISEID PILLIROOÄRIGA ALUSTAMISEKS (Inglise keeles) Expanding reed beds along the Northern Baltic Sea pose a challenge to both coastal residence and natural biodiversity. When overgrowing recreational areas along the coastal areas, reeds trouble surface water quality, boating and swimming and thus, bring forth the need to get rid of reed where it is concerned as a nuisance. On the other hand, reed is known to have a huge potential in many aspects: it can serve as a non-crop energy species, and the material is excellent in in many ways construction


GUIDEBOOK OF REED BUSINESS

The publication reflects the authors’ views and the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners (Inetrreg IV-A programme, EU investing)

Foreword

Expanding reed beds along the Northern Baltic Sea pose a challenge to both coastal residence and natural biodiversity. When overgrowing recreational areas along the coastal areas, reeds trouble surface water quality, boating and swimming and thus, bring forth the need to get rid of reed where it is concerned as a nuisance. On the other hand, reed is known to have a huge potential in many aspects: it can serve as a non-crop energy species, and the material is excellent in in many ways construction.

A joint three-year Cofreen -project was established to promote this goal. It was funded by the EU’s Central Baltic INTERREG IVA 2001-2013 Programme, and was led by the Turku University of Applied Sciences. Consortium consisted of 7 partners from Finland, Estonia and Latvia. Cofreen relied on the existing knowledge of the previous reed projects and brought that together with the added new perspectives to utilization and reed business possibilities.

GUIDEBOOK OF REED BUSINESS