Jooksvad sündmused

JUHISEID PILLIROOÄRIGA ALUSTAMISEKS

Laienevad rooalad Balti mere rannikul esitavad väljakutse nii rannaäärsete piirkondade elanikele kui ka looduse mitmekesisuse säilimisele. Roogu täis alad puhkepiirkondades piki rannikut hal-vendavad pinnavee kvaliteeti, segavad paadiga sõudmist ja ujumist, tuues välja vajaduse saada roost lahti, seal kus see tekitab probleeme. Teisest küljest teame, et rool on potentsiaali paljudes valdkondades: ta on mittepõllumajanduslik energiataim ja suurepärane ehitusmaterjal.


Pilliroo peenestamise ja granuleerimise katsed Soome Riiklikus Tehnikauurimiskeskuses (VTT), Jyväskyläs.

Ajavahemikul 26-28.03.2012 viibisid TTÜ soojustehnika instituudi teadurid Ülo Kask ja Siim Link EL programmi INTERREG IVA projekti COFREEN raames VTTs, Soomes.

Loe edasi....


EL INTERREG IVA programmi projekti COFREEN õppereis.

Ajavahemikul 15-20. aprillini 2012. toimus COFREEN projekti raames õppereis Suurbritanniasse ja Prantsusmaale. TTÜ soojustehnika instituuti, kui projekti partnerit, esindas õppereisil kolm inimest: Ülo Kask, Livia Kask ja Janita Andrijevskaja. Teise Eesti poolse partneri EMÜ esindajad olid Jaan Miljan ja Kristina Akermann.
Loe edasi....


9 veebruaril 2012 toimus Räpinas seminar "Investeeringud energiasektorisse - võimalused, kogemused, valikud".
Seminaril sai tutvustatud ka projekti "COFREEN"
Loe edasi....

Vaata ka COFREEN projekti raames koostatud filmi "Pilliroo kasutamine ehituses ja energeetikas"


Projekti COFREEN vaheseminar ja õppepäev Eestis
8. septembril 2011. toimus Matsalus COFREEN projekti vaheseminar. Seminari I osa kajastas jätkusuutlikku pilliroo varumist ning II osa rannaalade planeerimist. Ettekandeid oli nii Eestist, Soomest kui Lätist. Seminari külastas ligi 30 inimest.
Loe edasi siit

COFREEN project midterm seminar 8-9 of September 2011 Matsalu/Muhu/Saaremaa, Estonia

Täpsema päevakavaga saate tutvuda siin!


Muhu valla roostike aerofotod

Ajavahemikul 21-24.04 2011 toimus Muhu saare roostike fotografeerimine paraplaanilt. Pildistamises osalesid MTÜ Saaremaa Tiibvarjuklubi spetsialistid. Aerofotosid tehti peamiselt Muhu saare läänepoolsetest ehk Väikese Väina poolsetest roostikest kõrguselt 200-300 m.
Loe edasi siit...


Projekti seminar Soomes 10.03.2011

EL programmi INTERREG IVA projekti COFREEN raames toimus 11.märtsil 2011. aastal, Soomes, Kaarina vallas, Tuorlas, maakutsekoolis Livia rahvusvaheline seminar teemal "Pilliroog kui bioenergia allikas ja ehitusmaterjal".
Edasi loe siit...


Pilliroo saagikuse määramise katsed Värska vallas 12.02.2011

Euroopa Liidu programmi INTERREG IVA projekti COFREEN pilootalal Värska vallas kogusid TTÜ soojustehnika instituudi teadurid pilliroogu saagikuse määramiseks 12.02.2011. Katseala, kus pilliroogu lõigati, asus Värska lahes Popovitsa küla kohal.
Loe edasi...


Valminud on esimene projekti tutvustav broðüür


2011 aasta jaanuaris toimusid selle aasta esimesed pilliroo saagikuse määramised Muhu vallas.
Saagikuse määramiseks valiti Koguva külas ja Väinatammi ääres olevad roostikud. Sel talvel on väga suur lumerohkus, roostikus sai mõõdetud lumesügavuseks 80-120 cm. Enamus pilliroogu on pikali ja väga hõre.
Pilte Muhu roostikest talvel 2011