Projekti COFREEN vaheseminar ja õppepäev Eestis

8. septembril 2011. toimus Matsalus COFREEN projekti vaheseminar. Seminari I osa kajastas jätkusuutlikku pilliroo varumist ning II osa rannaalade planeerimist. Ettekandeid oli nii Eestist, Soomest kui Lätist. Seminari külastas ligi 30 inimest.

Päeva teisel poolel tehti paadisõit piki Tuudi jõge Matsalu lahele roostikke ja seal elavaid linde ja loomi vaatlema.

9. septembril toimus projektigrupi liikmetele õppepäev Muhu saarel, mille käigus külastati Koguva ja Tusti küla, imetleti sealsete hoonete nii vanu kui värskelt ehitatud rookatuseid, põhupakkidest (kaasajal ka pilliroopakkidest) ehitatud maja Linnuse külas, Liiva katlamaja sealse biokütuse katlaga, kus saaks ka peenestatud pilliroogu põletada. Viimase objekti juures rääkis Muhu vallavanem Raido Liitmäe Liiva katlamaja ja kaugküttevõrgu pikaaegsest renoveerimisest, mille käigus on Liiva küla täielikult üle viidud kohalikule taastuvale kütusele, mida hangitakse oma saarelt.

Pilte näete pildigaleriist