Pilliroo saagikuse määramise katsed Värska vallas 12.02.2011

Euroopa Liidu programmi INTERREG IVA projekti COFREEN pilootalal Värska vallas kogusid TTÜ soojustehnika instituudi teadurid pilliroogu saagikuse määramiseks 12.02.2011. Katseala, kus pilliroogu lõigati, asus Värska lahes Popovitsa küla kohal. Keskmiseks saagikuseks mõõdeti 5,8 tonni hektarilt tarbimisaine niiskuse juures. Lumikatte keskmine sügavus roostikus oli 60 cm. V aba vett katval jääl ulatus lume sügavus kuni 20 sentimeetrini, jäädes enamuses 5-10 cm vahele. Talvised tormid ja lumetuisud räsisid tänavu roostikke kõikjal Eestis. Fotodelt on näha hõredaid ja suurte kahjustustega roostikke ning kõrgeid lumehangi, mis teevad 2011. aastal roolõikuse kohati tehniliselt võimatuks ja majanduslikult mittetasuvaks mitte ainult Peipsil vaid kõikjal Eestis. Üldvaade Värska lahele Popovitsa küla kohal

Üldvaade Värska lahele Popovitsa küla kohal

Ilmastikutingimuste tõttu hõredaks jäänud roog

Ilmastikutingimuste tõttu
hõredaks jäänud roog

Sügavad hanged roostikus

Sügavad hanged roostikus

1 ruutmeetri suurune lõikeala, kust võeti proov saagikuse määramiseks

1 ruutmeetri suurune lõikeala,
kust võeti proov saagikuse määramiseks

Värska lahe roostik veebruaris 2011

Värska lahe roostik veebruaris 2011