COFREEN projekti partnerid

1. Turu Rakendusteaduste Ülikool http://www.tuas.fi
2. Majandusarengu, transpordi ja keskkonnakeskus Edela-Soomes www.ely-keskus.fi
3. Edela-Soome Maakolledž www.v-smol.fi
4. Tallinna Tehnikaülikool soojustehnika instituut www.ttu.ee/soojus
5. Eesti Maaülikooli maaehituse osakond mi.emu.ee

(Projektis osalevad ka Muhu ja Värska Vallavalitsused)