Ettekanded Muhu seminaril 25.03.2013

 • Pilliroopäev Muhu Põhikoolis Pilliroopäev Muhu Põhikoolis 25.03.2013
 • Ülo Kask (TTÜ soojustehnika instituut) Pilliroo energeetilise kasutamise tehnoloogiad ja seadmed
 • Mari Habicht (SA Eesti Teadusagentuur) EL struktuurivahendid energiamajanduse toetamiseks
 • Knut Klais (Loodusehitus OÜ) Pilliroost kergseinte ehitamine
 • Kaja Lotman (Keskkonnaamet)Pilliroo varumise õiguslikust korraldusest
 • Siim Link (TTÜ soojustehnika instituut) Pilliroog ja pelletite valmistamine
 • Livia Kask (TTÜ soojustehnika instituut) Eesti pilliroo ressursid, paiknemine ja olulisemad omadused
 • Kristina Akermann (Eesti Maaülikool) Pilliroogkatuste temperatuuri- ja niiskusreziim
 • Jaan Miljan (Eesti Maaülikool) Pilliroost kergseinad- nende soojusjuhtivus ja maksumus

 • Ettekanded 14 - 16 veebruaril 2013.a. University of Greifswald, Germany

 • Ülo Kask (TTÜ soojustehnika instituut) ESSENTIAL PROPERTIES OF REED AND THEIR INFLUENCE ON COMBUSTION EQUIPMENT
 • Livia Kask (TTÜ soojustehnika instituut) Common reed as a promising natural energy crop in Estonia
 • Siim Link (TTÜ soojustehnika instituut) Reed as gasification fuel compared to woody fuels

 • Ettekanded Värska seminaril 21.11.2012

 • Vilja Kvetkovski AS REVEKOR, Ülo Kask, TTÜ STI
 • Anti Allas Arengu Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ja planeeringuosakonna juhataja Võru maavalitsus
 • Meeli Kams, Eesti Maaülikool
 • Andrus Sepp, Järveroog OÜ
 • Siim Link, TTÜ soojustehnika instituut
 • Aleksei Lotman, Eestimaa Looduse Fond
 • Knut Klais, Loodusehitus OÜ, www.loodusehitus.ee
 • Ülo Kask, Soojustehnika instituut
 • Livia Kask,Soojustehnika instituut

 • Ettekanded Kaarina seminaril

 • Adam Ooms
 • Eija Hagelberg
 • Eriks Kronbergs
 • Arto Ojansuu
 • Hans Schiphorst
 • Siim Sooster
 • Terhi Ajosenpää
 • Ülo Kask
 • Veiko Kirs