COFREEN projekti tutvustus

Projekti eesmärk on koostada praktilised juhised pilliroo kasutamiseks ehituses ning energia tootmisel. Projekti partnerid uurivad viis roostikeala kolmes riigis: Eestis - Värska ja Muhu, Lätis - Pape järv, Soomes - Kaarina, Salo.

Planeeritud on järgmised tegevused:
1. Kirjeldada parimad praktikad pilliroo hooldamiseks, lõikamiseks, transportimiseks ja säilitamiseks,
2. Uurida roo omadusi ehitusmaterjalina (sh isolatsioonimaterjalina) ja bioenergia allikana (kateldes ja biogaasijaamades),
3. Koostada õppematerjalid (sh videomaterjal) ning korraldada seminare nii ettevõtjatele kui ka kutsekoolide õpilastele.

Projekt on kolmeaastane ning kestab kuni 2013. a maini. Projekti rahastatakse Interreg IVA Programmist, selle eelarve on 1 136 350 eurot, millest kahe eesti partnerite eelarve on kokku 260 000 eurot, ehk ca 4 miljonit krooni.

Partnerite hulka kuuluvad:
1. Turu Rakendusteaduste Ülikool - üks suurimaid õppeasutusi Soomes (9000 üliõpilast, 800 töötajat). Cofreen projekti eestvedaja on Anne Hemmi - spetsialist rannavööndi korralduse, märgalade ja bioenergia teemadel. http://www.tuas.fi
2. Majandusarengu, transpordi ja keskkonna keskus Edela-Soomes- üks viieteistkümnest regionaalarengu keskustest Soomes. www.ely-keskus.fi
3. Tallinna Tehnikaülikool soojustehnika instituut - instituut on osalenud ja osaleb mitmes bioenergia ja biogaasi projektis ning instituudi töötajatel on nii praktilisi kogemusi kui akadeemilisi publikatsioone biokütuste valdkonnas. www.ttu.ee/soojus
4. Eesti Maaülikooli maaehituse osakond - osakonna töötajatel on pikaaegsed kogemused kohalike loodusmaterjalide (sh pilliroog) kasutamisel ehituses. mi.emu.ee
5. Edela-Soome Maakolledž - kolledžil on oma biogaasijaam ja katlamaja, kolledži lähedal asub suur roostikeala. www.v-smol.fi

(Projektis osalevad ka Muhu ja Värska Vallavalitsused)