Tallinna Tehnikaülikool soojustehnika instituut
Kopli 116, 11712 Tallinn, Eesti www.ttu.ee/soojus
Eesti Maaülikooli maaehituse osakond,
Kreutzwaldi 5, 51014 Tartu, Eesti http://mi.emu.ee/