Muhu valla roostike aerofotod

Ajavahemikul 21-24.04 2011 toimus Muhu saare roostike fotografeerimine paraplaanilt (foto 1). Pildistamises osalesid MTÜ Saaremaa Tiibvarjuklubi spetsialistid. Aerofotosid tehti peamiselt Muhu saare läänepoolsetest ehk Väikese Väina poolsetest roostikest kõrguselt 200-300 m. Näha on lamandunud roogu väga laialdastel aladel (foto 4) ja mõnel pool roo niitmise jälgi. 2011. aasta väga raskete ilmaolude tõttu (paks lumikate ja talvetormid) on kuni 80% roost täielikult lamandunud või keerdunud s.t peaaegu kasutuskõlbmatu (foto2). OÜ Muhro töötajad on proovinud niita üksikuid kahjustamata roovälju või suuremate väljade kahjustamata osi (fotod 2 ja 3).

Foto 1. Roostikud mõlemal pool
Väinatammi

Foto 2. Rooniiduki jäljed roostikus ja
lamandunud alad rannal

Foto 3. Laialdaselt niidetud roog
(triibuline ja tumedam ala)

Foto 4. Muhu läänerannik on kohati
sügavalt sisemaale roostunud